Arbodiensten: je partner in gezond en veilig werken

 

Een arbodienst zorgt voor ondersteuning van werkgevers en werknemers bij het beleid van verzuim en arbeidsomstandighedenbeleid. Veel van de bedrijven in Nederland zetten een arbodienst in voor verzuimbegeleiding bij hun werknemers. Is een werknemer ziek, dan zorgt de Wet verbetering poortwachter voor de verplichting om een bedrijfsarts in te zetten. De bedrijfsarts is een kerndeskundige van de arbodienst en je hebt daarnaast de veiligheidsdeskundige, de arbeids- en organisatiedeskundige en de arbeidshygiënist. De bedrijfsarts geeft de beoordeling of een werknemer wel of niet ziek is. Hij of zij kijkt naar de normale werkzaamheden en of er eventueel vervangend werk kan worden gedaan.

 

Is een arbodienst verplicht om in te zetten?

Het is al een lange tijd zo dat een bedrijf verplicht is om een arbodienst in te zetten. Ook zijn de werkgevers in Nederland verplicht om sowieso minimaal een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Wat staat er in zo’n basiscontract? Zo vind je in het contract welke taken een werkgever zich laten ondersteunen door de bedrijfsarts of arbodienstverlener. Het basiscontract wordt altijd samen opgesteld. En de ondernemingsraad, of de vertegenwoordiging van het personeel, moet met de inhoud van het contract instemmen.

 

Wat is de reden waarom een arbodienst in Nederland verplicht is?

De reden waarom Nederlandse werkgevers verplicht zijn om een arbodienst in te schakelen is heel eenvoudig. Je moet namelijk als werkgever zorgen voor een passende verzuimbegeleiding en goede arbeidsomstandigheden. In de Arbowet staan vier kerntaken van de arbodienst beschreven. Het gaat om het uitvoeren en opstellen van de Risico inventarisatie- en evaluatie, aanstellingskeuringen, periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en het voorkomen van ziekteverzuim. De Risico inventarisatie- en evaluatie wordt gedaan door de arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidsdeskundige of arbeidshygiënist. De andere taken worden gedaan door de bedrijfsarts.

 

Wat gebeurt er als je geen basiscontract hebt bij een arbodienst?

Heb je als werkgever geen basiscontract bij een bedrijfsarts of arbodienst? Dan kun je bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van 1.500 euro riskeren. En als je wel over een basiscontract beschikt, maar als in het contract een aantal zaken, zoals het beleid van verzuim, niet goed zijn vastgelegd. Of is het basiscontract niet compleet, dan riskeer je van de inspectie een boete van tussen de 750 euro en 1.500 euro.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *