Je Rechten Begrijpen: Hoe een Arbeidsrecht Advocaat je Kan Helpen

Wanneer je op de werkvloer te maken krijgt met een conflict, en je hier niet onderling uitkomt, kan het verstandig zijn om hulp in te schakelen. Je kan terecht bij een arbeidsrecht advocaat. Zij kunnen je ondersteuning bieden bij onderwerpen zoals arbeidsverhoudingen, ontslagprocedures en arbeidsconflicten. Ze zijn er voor zowel werknemers als werkgevers, en zullen zich inzetten om het conflict onderling te kunnen oplossen. Het bemiddelen moet ervoor zorgen dat er een evenwicht komt tussen de rechten en plichten van beide partijen. Een arbeidsrecht advocaat kan jou dus helpen als je te maken hebt met complexe kwesties op de werkvloer waar je niet alleen uit kan komen. 

De rechten en plichten

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst krijg je te maken met rechten en plichten. Niet alleen vanuit de werknemer, maar ook de werkgever heeft ze. Zo hebben zij bijvoorbeeld het recht om arbeidsvoorwaarden te bepalen. Dit betekent dat zij dingen zoals loon, werktijden en vakantiedagen mogen vaststellen. Dit moet wel in overeenstemming met de wet en cao zijn. Werkgevers hebben ook het recht om werknemers te mogen ontslaan. Natuurlijk moet dit wel om een legitieme reden zijn, zoals wangedrag, economische omstandigheden of disfunctioneren van de medewerker. Waar werkgevers rechten hebben, hebben ze ook plichten. Zoals het uitbetalen van loon en het zorgen voor een veilige werkomgeving. Naast werkgevers hebben werknemers ook rechten en plichten. Zo hebben ze recht op gelijke behandeling, ongeacht geslacht, ras, religie of leeftijd. Tijdens het opstellen van het arbeidscontract wordt er een salaris afgesproken. De werknemer heeft hier recht op, en ook dat dit op tijd moet worden betaald. Naast loon hebben ze ook recht op vakantie en vrije tijd. Daarentegen hebben ze de plicht om te presteren, naar hun beste vermogen. Op de werkvloer zijn regels en voorschriften vastgesteld. Hier moeten werknemers zich aanhouden om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo hebben werkgevers en werknemers beide rechten en plichten waar ze zich aan moeten houden. 

Waar kan een arbeidsrecht advocaat bij helpen

Het arbeidsrecht is heel uitgebreid en veelzijdig. Een arbeidsrecht advocaat kan je dan ook op verschillende vlakken bijstaan. Je kan denken aan de volgende onderwerpen. 

  • Juridisch advies: Het verstrekken van juridisch advies is een veelvoorkomende taak voor de advocaten. Het kan gaan om arbeidscontracten, loon- en arbeidsvoorwaarden en rechten  van de persoon in kwestie. 
  • Arbeidsongeschiktheid en letsel: Het kan voorkomen dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt of dat er letsel op het werk ontstaat. Een arbeidsrecht advocaat kan dan adviseren over de vervolgstappen. 
  • Vertegenwoordiging: Mocht een zaak niet onderling kunnen worden opgelost, wordt de zaak naar de rechtszaal gebracht. Hier kan een arbeidsrecht advocaat je vertegenwoordigen en bijstaan zodat het kan worden opgelost met de beste uitkomst mogelijk voor jou. 
  • Discriminatie en onrechtmatig ontslag: Discriminatie op de werkvloer komt nog voor, net zoals onrechtmatig ontslag. Er kan dan worden gekeken naar een mogelijkheid om het op te lossen, of er kunnen stappen gemaakt worden om er een rechtszaak van te maken. 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *