“Doelen en competenties van een ISO 9001 lead auditor: Audits plannen, uitvoeren en rapporteren”

Wanneer een bedrijf bezig gaat met het behalen van het ISO 9001 certificaat moet er een Lead Auditor worden aangesteld. Ook dan moet er een training worden gevolgd: de ISO 9001 Lead Auditor training. De certificering is van groot belang voor veel bedrijven. Het toont aan dat zij continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van hun processen, diensten en producten.Je wordt vaak niet zomaar een ISO 9001 Lead Auditor. Er gaat een formele training en een geslaagde audit examen aan vooraf voordat je dit certificaat behaald. Dit is om te bewijzen dat de persoon de benodigde kennis en vaardigheden heeft om audits te mogen uitvoeren volgens de ISO 9001 norm. 

De verantwoordelijkheden

Na de ISO 9001 Lead Auditor training is de persoon verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits van kwaliteitsmanagementsystemen. Een audit is een onafhankelijk onderzoek van een proces, systeem, organisatie, product of dienst om te zien of het voldoet aan bepaalde normen, criteria of vereisten. Deze audits zijn in dit geval dus bedoeld om te controleren of een organisatie voldoet aan de vereisten van de normen van ISO 9001. Een ISO 9001 Lead Auditor controleert en evalueert het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie om ervoor te zorgen dat het bedrijf effectief is in het waarborgen van kwaliteit, klanttevredenheid en continue verbetering. De auditors beoordelen ook hoe goed de organisatie omgaat met risicobeheer en ze houden zich bezig met het identificeren van mogelijkheden om kwaliteitsprocessen te verbeteren. Hier bouwen ze dan een advies voor op, zodat de organisatie aan de slag kan om de effectiviteit van het systeem te vergroten. 

Competenties voor een ISO 9001 Lead Auditor training

Het is vanzelfsprekend dat na de ISO 9001 Lead Auditor training de persoon diepgaande kennis moet hebben over de ISO 9001 normen, en dat ze begrijpen hoe dit moet worden toegepast binnen verschillende organisaties. De Lead Auditor moet goede vaardigheden hebben wat betreft het plannen, voorbereiden en uitvoeren van audits. Daarbij hoort ook het stellen van doelgerichte vragen en het analyseren van gegevens. Een goed begrip van kwaliteitsmanagement is essentieel. Dit houdt in de continue verbetering binnen het bedrijf, de klantgerichtheid en het leiderschap. Communicatie is hierin heel erg belangrijk. Vooral bij het rapporteren van auditresultaten, en het omgaan met organisatieleden op alle niveaus vergt aandacht. Eveneens het onpartijdig en objectief zijn bij het uitvoeren van de audits, dus ook wanneer er persoonlijke voorkeuren bij komen kijken. Na het volgen van de ISO 9001 Lead Auditor training moet daarom blijken dat de persoon analytisch kan denken. Gegevens moeten geanalyseerd worden, problemen geïdentificeerd en hiervoor moet ook met geschikte oplossingen gekomen worden. Een benodigde competentie voor het uitvoeren van audits is leiderschap en teamwork. Samen kunnen werken, teams coördineren en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoeringen van de audits.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *